วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

"แร่เฟลด์สปาร์" ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของ จ.ราชบุรี
จังหวัดราชบุรีมีการผลิตแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยเฉพาะโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์บด ที่ใช้ในการผลิตเซรามิกคุณภาพสูง พบบริเวณ อ.สวนผึ้ง อ.จอมบึง อ.บ้านคา แร่เฟลด์สปาร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของ จ.ราชบุรี


ธรณีวิทยา
พื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกของ อ.สวนผึ้ง ประกอบด้วยหินไบโอไทต์แกรนิต เนื้อสองขนาด อายุ 80-55 ล้านปี เป็นหินที่เกิดร่วมกับแร่ดีบุกและทังสเตน  แร่เฟลด์สปาร์เป็นชื่อรวม ประกอบด้วยแร่หลายชนิด โดยทั่วไปมีผลึกเป็นรูปแบน มักเกิดเป็นผลึกแฝด มีสีขาวถึงสีเข้ม วาวแบบแก้วและแบบมุก  เป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญของหินอัคนี  แบ่งตามส่วนประกอบออกเป็นโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์และโซเดียมเฟลด์สปาร์ ซึ่งจะพบทั้งสองชนิดในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง ในสายเพกมาไทต์ส่วนใหญ่เป็นแร่โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ พบตัดเข้าไปในหินที่แก่กว่าหรือหินแกรนิต

*************************************
ที่มา :
กรมทรัพยากรธรณี. (2555). ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง. (หน้า 68) (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น: